Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Dawyndt

Kerkstraat 83

8570 Anzegem

Hoofdapotheker: An Coorevits

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0440 051 287

Machtigingsnummer APB: 340201

Telefoonnummer: 056 68 83 44

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.